You are here

Visie

 
De naam van onze school ‘Ic Dien’ is Oudnederlands voor ‘ik dien’.
De fundamentele waarde van een verpleegkundige is dat hij/zij bekwaam is, maar ook dat hij/zij ten dienste staat van wie hulpbehoevend is. “Dienen” betekent dat men met fijngevoeligheid een goede zorg verleent.
We vinden een individuele benadering van onze studenten heel belangrijk. Om persoonlijke begeleiding optimaal te kunnen garanderen, werken we meestal met kleine klasgroepen. Op stage wordt elke student van nabij gecoacht door docenten van de school. De eigenheid van de student wordt gevrijwaard, met wederzijds respect voor de culturele of sociale achtergrond.
We streven ernaar om mensen op te leiden tot competente verpleegkundigen op kennis- en vaardigheidsniveau. Eveneens vinden we attitude en communicatie belangrijk. Communicatie met respect voor elkaar is immers de basis van elke relatie.
Iedere student(e) doorloopt zijn/haar persoonlijk leerproces. Reflecteren over het eigen handelen is hierbij een belangrijk werkinstrument om te komen tot een professionele en persoonlijke groei.
De permanente vorming van onze docenten zorgt ervoor dat deskundigheid gewaarborgd blijft en dat zorgt ook voor een optimale vakkundigheid die nauw aansluit bij het verpleegkundig werkveld.
Er wordt aandacht besteed aan spiritualiteit, vertrekkend vanuit de christelijke inspiratie eigen aan de school, maar met een grote openheid en een diep respect voor elke levensvisie.
Binnen de opleiding is er een nauwe samenwerking voorzien met het werkveld in binnen- en buitenland en andere belangrijke partners zoals het CLB, VDAB …
We hebben een gezamenlijk doel voor ogen: gekwalificeerde verpleegkundigen vormen die de uitdagingen in de gezondheidszorg durven aangaan.