You are here

Missie en visie

--> MISSIE

Meer dan ooit zien we binnen een evoluerend zorglandschap een grote noodzaak aan competente en praktijkgerichte HBO5-verpleegkundigen die de nieuwe uitdagingen in de gezondheidszorg durven aangaan.

Vanuit deze context is het onze ambitie een leertraject aan te bieden dat nauw aansluit bij het latere professionele leven. Geheel volgens de nieuwe inzichten op het gebied van onderwijs en leren, willen we een belangrijke plaats toekennen aan het werkplekleren en het opdrachtgestuurd onderwijs. Leren door ervaring is hierbij essentieel.

Als innovatieve school willen wij garant staan voor een kwaliteitsvol leertraject met nadruk op belevingsgerichte zorg.

 

--> VISIE

Werkplekleren zien wij als het aanleren van zowel theoretische kennis als praktische vaardigheden op de werkvloer zélf. Hiervoor creëren we samen met een zorginstelling een veilige en realiteitsgetrouwe leeromgeving.

Zelfreflectie is een basisvoorwaarde voor levenslang leren. Daarom zetten we binnen deze leeromgeving volop in op het aanleren en bijsturen van reflectieve vaardigheden. Je wordt van nabij gecoacht door vakbekwame, gedreven docenten en mentoren.

Om een kwaliteitsvolle opleiding voor jullie te garanderen, blijven we als team de nieuwe ontwikkelingen binnen de didactiek en gezondheidszorg opvolgen. Dit doen we onder andere door continu in dialoog te gaan met de verschillende zorgorganisaties en andere onderwijsinstellingen.

We willen jullie op deze manier alle kansen bieden om met een rugzak waardevolle leerervaringen de uitdagingen van het werkveld tegemoet te gaan.