You are here

Modules

De opleiding bestaat uit 5 modules. Een module is een afgerond leerpakket, bestaande uit een mix van algemene vorming, kennis, technische en communicatieve vaardigheden en beroepsgerichte praktijk. De stages zijn goed voor de helft van de studietijd. Dus continue toepassing in het werkveld van wat geleerd werd.

Na het doorlopen van de eerste 4 modules kan men kiezen uit 4 verschillende uitstroomrichtingen in de 5e module.

Na elke afgewerkte module wordt een deelcertificaat uitgereikt. Een diploma “gegradueerde in de verpleegkunde” wordt behaald als met succes alle modules in het opleidingstraject doorlopen werden.

Wie slaagt in module 1 en 2 kan aan de slag als zorgkundige.

 

Module ‘Initiatie verpleegkunde’

In deze module staan de basisvaardigheden van een verpleegkundige centraal zoals hygiënische zorgen, het opmaken van een bed, het nemen van parameters, verplaatsingstechnieken, ondersteuning bij eten en drinken, … Je leert over de bouw van het menselijk lichaam, over de organisatie van de gezondheidszorg en  je leert  allerhande verpleegkundige begrippen gebruiken. Communicatieve vaardigheden komen van in het begin van de opleiding aan bod.


Module ‘Verpleegkundige basiszorg’
Hier leer je verder denken en handelen als een verpleegkundige. Enkele verpleegtechnische vaardigheden worden aangeleerd, bvb. het geven van inspuitingen en eenvoudige wondzorg. Je bestudeert verder de werking van het menselijk lichaam en leert verder werken met verpleegproblemen.


Module ‘Oriëntatie algemene gezondheidszorg’
In deze module maak je kennis met de zorgontvanger in het algemeen ziekenhuis. Je gaat dieper in op allerhande acute gezondheidsproblemen en ziektebeelden. De verpleegtechnische vaardigheden worden verder uitgebreid.


Module ‘Oriëntatie ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg’
tijdens deze module leer je omgaan met de specifieke zorgontvangers en leer je over chronische aandoeningen en psychiatrische ziektebeelden. Ook nu leer je weer verschillende verpleegtechnische vaardigheden.
Deze oriënterende modules helpen je een keuze te maken welke richting je uit wil in de uitstroommodule.

Je kunt kiezen uit volgende uitstroomrichtingen:

Algemene gezondheidszorg

Geestelijke gezondheidszorg

Geriatrische gezondheidszorg

Thuisgezondheidszorg

Deze keuzes maak je op basis van persoonlijke interesses en eigen toekomstperspectieven. In elke richting ga je je verder ontplooien als verpleegkundige. Het zelfstandig toepassen van wat tot nu toe geleerd werd, het organiseren van de zorg staat nu centraal.

In alle modules wordt ruim aandacht gegeven aan het ontwikkelen van de sociale en communicatieve vaardigheden en het aanleren van een gepaste beroepsattitude.