School

Vacatures


Vacature: Afgevaardigd bestuurder

De vzw HBO Verpleegkunde Ic Dien organiseert onderwijs op HBO5-niveau.

We hebben een vacature voor een voltijds:

AFGEVAARDIGD BESTUURDER

Tijdelijke job (met optie vast)

 

Functie

De Afgevaardigd Bestuurder coördineert, leidt en optimaliseert permanent de werking van de HBO5 school Ic Dien in opdracht van de Raad van Bestuur. Hij/zij doet dat in overleg en nauwe samenwerking met alle plaatselijke actoren. Het betreft een voltijdse betrekking met standplaats te Roeselare, Westlaan 99.

 

Profiel

Wij zoeken een bezielend leider die:

° houder is van een masterdiploma of een diploma van professionele bachelor en van het bewijs van pedagogische bekwaamheid; Minimum 5 jaar ervaring in een directiefunctie is een voordeel.

° zich positief engageert voor het Katholiek Onderwijs

° organisatietalent heeft om planmatig en doeltreffend te werken

° ruimte laat voor inspraak en overleg

° relatiebekwaam en communicatief vaardig is

° over werkkracht en flexibiliteit beschikt

° bereid is tot nascholing en (zelf-)studie

° affiniteit heeft met het verpleegkundig onderwijs

 

 

Job gerelateerde competenties

Supervisie vanuit de Raad van Bestuur en meewerken aan :

° het aangeboden onderwijs controleren

° de pedagogische activiteiten van het onderwijzend-, opvoedings- en coördinerend personeel evalueren

° de nood aan personeel identificeren en personeel aanwerven

° de kwaliteit van het onderwijs bewaken

° samen met lesgevers de pedagogische en educatieve projecten van de onderwijsinstelling voorbereiden en opvolgen

° de activiteiten van het pedagogische team en het personeel organiseren en coördineren

° bouwdossiers ivm onderwijs opvolgen

° opleidingsacties bij medewerkers leiden

° de loopbaan van het personeel opvolgen (beoordeling, overplaatsing, promotie, …)

° behoeften aan competentieontwikkeling en een opleidingsplan bepalen

 

Persoonsgebonden competenties

° zelfstandig werken

° resultaatgericht zijn

° creatief denken (inventiviteit)

° leervermogen hebben

° zich kunnen aanpassen aan veranderde omstandigheden (flexibiliteit)

° kunnen omgaan met stress

° zin voor nauwkeurigheid hebben

° samenwerken als hecht team

° planmatig (=ordenen) ingesteld zijn

° regels en afspraken nakomen

° contactvaardig zijn

 

Aanbod

Het betreft een voltijdse tijdelijke betrekking (kan leiden tot vaste benoeming).

Verloning gebeurt volgens de geldende barema’s van het Departement Onderwijs: 464 (bachelor) of 525 (master) plus extra legale voordelen volgens overeenkomst.

De Afgevaardigd Bestuurder kan rekenen op een hecht en sterk team van personeelsleden en de Raad van Bestuur.

 

Plaats van tewerkstelling

HBO Verpleegkunde Ic Dien vzw

Westlaan 99

8800 Roeselare

 

Vereiste studies

° Prof. Bachelor of Master : studiegebied onderwijs

° bewijs van pedagogische bekwaamheid

 

Talenkennis

° Nederlands (zeer goed)

 

CONTRACT

° tijdelijke job (met optie vast)

° voltijds

° dagwerk

 

 

WAAR EN HOE SOLLICITEREN?

Via e-mail : lucwauters@icloud.com

Contact : Luc Wauters

Kasteelstraat 28 1/1 8600 Diksmuide

 

Kandidaten sturen via mail ten laatste tegen 07/03/2020 hun motivatiebrief met curriculum vitae en een tekst waarin ze bondig hun visie verwoorden op de functie afgevaardigd bestuurder naar lucwauters@icloud.com. De Raad van Bestuur van de vzw Ic Dien zal de ingezonden kandidaturen met discretie behandelen. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een gesprek. Met vragen omtrent deze vacature kan u terecht bij de heer Luc Wauters.

Solliciteren met CV.

Motivatiebrief toevoegen.

Menu